Home   Kampen   D`Haringbuys   Haringvisserij   Omgeving   Musea   Foto`s   Prijzen   Contact  
   

 


De Musea van Kampen. Het Ikonenmuseum. De Kamper Hanze Kogge.
Het Ikonenmuseum

 


De Musea van Kampen. Het Ikonenmuseum. De Kamper Hanze Kogge.

 
 
 

De bezienswaardige Musea van Kampen

Hieronder volgen in vogelvlucht de interessante musea van Kampen e.o.

Het nieuwe Stedelijk Museum werd geopend op 21 maart 2009. Het museum is gevestigd in het oude RaadDe Musea van Kampen. Het Ikonenmuseum. De Kamper Hanze Kogge.huis. Het oorspronkelijke Oude Raadhuis dateert uit ca. 1350. Hier werd vanaf de middeleeuwen tot aan de Franse tijd recht gesproken door schepenen en raden. Het gebouw was opgetrokken in de Nederrijnse gotiek, de stijl die zo kenmerkend is voor de Duitse Hanzesteden: een rechthoekige vorm, eenvoudige versieringen en vensters in korfboognissen.

In de nacht van 4 op 5 februari 1543 brandde het Oude Raadhuis uit. Alleen de buitenmuren, de keldergewelven en een deel van de verdieping bleven overeind, maar zwaar gehavend.

Al snel werd met de herbouw begonnen en een jaar later was het exterieur gereed. Vanaf dat moment bestaat het Oude Raadhuis uit twee bouwstijlen: de omhoog strevende lijnen van de laatgotiek mengen zich met de horizontale lijnen die zo kenmerkend zijn voor de renaissance. De versieringen zijn gemaakt in natuursteen. De beelden aan de westgevel zijn gemaakt door de Amsterdamse beeldhouwer J. Polet jr. en dateren uit de jaren dertig van de 20e eeuw. Zij vervangen de zwaar aangetaste middeleeuwse beelden die momenteel nog in de Koornmarktspoort te bezichtigen zijn.

V.l.n.r. stellen zij voor: Karel de Grote, Alexander de Grote, Matigheid, Trouw, Justitia en Charitas. Het museum is ingericht met vier thema’s in het achterhoofd. Water, geloof, rechtspraak & bestuur en Oranje.

Het Ikonenmuseum

Schitterend gelegen op het historische plek in de oude Hanzestad Kampen is het Ikonenmuseum gevestigd. Met de opening van het Ikonenmuseum op 16 december 2005 werd in Nederland voor het eerst een museum geopend dat zich uitsluitend richt op Ikonen. Het initiatief tot het museum werd genomen door de Alexander Stichting voor Russisch orthodoxe kunst. De ikonen die in het museum zijn tentoongesteld vormen een dwarsdoorsnee van de collectie van de Alexander Stichting en variėren sterk in leeftijd, thematiek en stijl. Maakt u kennis met de ‘Beelden van het Licht’ en ontdek wat de iconen ons te zeggen hebben.

Frans Walkate Archief

Frans Walkate, was in de vorige eeuw directeur van de toenmalige Nutsspaarbank. Hij legde zich naast zijn directiewerk toe op het verzamelen van alles wat betrekking had op de geschiedenis van Kampen in de 19e en 20e eeuw.
De naam van de bank is inmiddels SNS-bank, maar zij zet zet nog steeds het werk van Frans Walkate voort.

Het kleinste huisje van Kampen

Aan de Burgwal op nummer 98 staat het kleinste huisje van Kampen. Ooit woonde hier een gezin met vele kinderen. In 1992 is het huisje door de Stichting Stadsherstel gerestaureerd.
De tweekamerwoning is ingericht met spullen uit 'grootmoeders tijd'. De meeste spullen dateren uit het begin van de 20e eeuw. De woning is inmiddels onbewoonbaar verklaard.

De Stadsboerderij aan de Groenestraat 94

Kampen heeft ook een lange agrarische traditie. De agrarische achtergrond vind je niet alleen om de stad heen, zoals op het Kampereiland, maar ook midden in de stad.

In de Groenestraat, maar ook in andere delen van de stad, woonden vroegen veel koeboeren. De historie van deze boeren gaat terug tot in de dertiende eeuw. Ook toen waren er al diverse boeren binnen de muren van de stad, terwijl hun weidegebieden zich tot ver buiten de stad uitstrekten. Het gebied ten westen van Kampen, tot aan de Zwartendijk waren toentertijd de stadsweiden en waren eigendom van de Gemeente; hier bevonden zich ook de zogenaamde Groot-Burgerweiden. Een aantal daarvan bevindt zich daar nog steeds, hoewel dit gebied inmiddels bijna geheel is bebouwd.

Kampen heeft in de loop der eeuwen altijd kans gezien om het agrarisch gebied rond de stad verder uit te breiden. Ook nu nog is veel groen rond Kampen, waaronder het Kampereiland, eigendom van de Gemeente.

De verhuur van weidegrond rond Kampen was erg lucratief voor de Gemeente. Na verloop van tijd nam de Gemeente dan ook het besluit dat de koeboeren met weiderechten, in de stad moesten blijven wonen.

Vele boeren woonden in de Groenestraat. De panden zijn veelal nog te herkennen aan de hooiluiken in de voorgevel. De boeren leefden van de verkoop van melk en mest. De boeren in de stad waren regelmatig een bron van ergernis en zorg in de Gemeente. Daarom werden er regelmatig maatregelen afgekondigd om het boeren veiliger te maken en de overlast te beperken. Zo was bijvoorbeeld het houden van varkens in de stad verboden. Ook het aantal koeien was gelimiteerd.
De boeren hebben eeuwenlang gewoond binnen de stadsmuren. Rond 1950 telde Kampen nog zo’n 75 boeren binnen de stads muren. Aan het einde van de jaren tachtig waren er nog vier stadsboeren over: twee in Brunnepe en twee in de binnenstad.

De museumboerderij aan de Groenestraat nummer 94 is ingericht als herinnering aan de bijzondere wijze waarop agrariėrs midden in de Kamper binnenstad leefden en hun karige brood verdienden. Het pand is nog in authentieke staat gebleven. De Woonkamer aan de voorzijde met de Stal en de deel zijn nog origineel. Ook de binnenplaats en de mestplaats, nu konijnen-paradijs, kunt u nog in het museum terug vinden. De Gang was aan- en afvoerroute voor alles wat met het boerenbedrijf te maken had.

De Boer en zijn gezin leefden op de deel. Voor hen was het gewoon, maar ons komt het vreemd over om de maaltijd te gebruiken op enkele meters vanaf het vee. Ook het piepkleine keukentje is nog origineel, inclusief de emaille spullen uit de Berk fabrieken.De Musea van Kampen. Het Ikonenmuseum. De Kamper Hanze Kogge.

De Kamper Hanze Kogge

De Kamper Kogge is een replica van een Hanzekogge uit de 15e eeuw. Dit schip is gebouwd in het kader van het Europees Sociaal Fonds, ter stimulering van een leer-werkproject voor jongeren. Het wetenschappelijke aspect is verzorgd door het Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwater Archeologie (NISA).
De Kogge vormde de belangrijkste schakel in de opbloeiende handel in Noord-Europa. Deze schepen hadden een lengte van 15 tot 30 meter en konden over lange afstand betrekkelijk grote ladingen over zee vervoeren. Honderden Koggen bevoeren in de late Middeleeuwen de Noord- en Oostzee. Ommelandvaarders heetten de schippers, die vanuit de lage landen de gevaarlijke tocht onder primitieve omstandigheden om Jutland naar de Oostzeelanden maakten.

Museumboerderij “Erf 29”

Het museum is gevestigd in een terpboerderij uit de 19e eeuw, van het Saksische Halletype, ” aan de Heultjesweg 31, 8267 AH op het Kampereiland. Het bestaat uit het voorhuis, het achterhuis, de deel en het erf. Dit erf (gebouwen en landerijen) werd in 1444 voor het eerst verpacht. In het voorhuis vindt u een klederdrachtkamer waar een unieke collectie klederdrachtmutsen te zien is. Dit is een steeds wisselende expositie van mutsen van het cornettype en klederdrachten. Op panelen ziet u de historische ontwikkeling van deze mutsen. In het voorhuis komen we op de heerd, een kamer die alleen bij bijzondere gelegenheden werd gebruikt. Hier bevinden zich twee bedsteden. De kleding werd opgeborgen in het kabinet en de kuifkast. In het zogenaamde kamertje over de heerd ziet u een complete slaapkamerinrichting in Art Deco stijl uit 1930.

In het achterhuis is een receptiebalie met keuken ingericht. Vroeger was dit het “hukien”, het woongedeelte. Hiernaast is de schouw met het oude fornuis en de “geute” (goot) waar vroeger gepoetst, gewassen en de room tot boter gekarnd werd. In de oude kelder ziet u de weckspullen en de afroomvaten voor de melk.

Op de deel (halle) staat de oude karnmolen en bevinden zich de koestallen. Hier zijn allerlei gebruiksvoorwerpen te zien. Langs de zijkanten zijn voorwerpen geplaatst die gebruikt werden bij het melken, bij onderzoek door het laboratorium van de Delta melkfabriek op het Kampereiland, en bij het oogsten en het wassen. Achterin zijn er twee koestallen; de verhoogde koestand staat in verband met de overstromingen die tot 1928 zeer regelmatig het Kampereiland troffen. Hierdoor hielden de koeien de poten en de boer zijn voeten droog. Ernaast is de verlaagde koestand.
Op de deel is een aantal zitjes ingericht waar u kunt genieten van een heerlijk kopje koffie of thee en ondertussen naar een film over de boerderij en het Kampereiland kunt kijken.De Musea van Kampen. Het Ikonenmuseum. De Kamper Hanze Kogge.

Het Oranjehuis

Het oranjehuis bevindt zich aan de Betonstraat 21 te Kampen. De eigenaar verzamelt al 30 jaar alles van het Oranjehuis, eerste en tweede Wereldoorlog. Er zijn 1.500 verschillende objecten te bewonderen zoals borden, bekers, glazen en wapenschilden.

Wij hopen dat de bezoekers van deze musea onze mening delen dat ze een bezoek meer dan waard zijn.

Gemeentelijke Expositiecentrum

Op 1 januari 1985 is de Synagoge officieel in gebruik genomen als gemeentelijke expositieruimte voor hedendaagse kunst. Hier worden tentoonstellingen van hedendaagse kunst (figuratief, realistisch en abstract) georganiseerd. Jaarlijks worden 7 ą 8 tentoonstellingen (zowel twee- als driedimensionaal) georganiseerd van plaatselijk, regionaal en landelijk bekende beeldende kunstenaars. Op de vrouwengalerij van de expositieruimte is een permanente herdenkingstentoonstelling ingericht met betrekking tot de Joodse geschiedenis van Kampen

 

De Musea van Kampen. Het Ikonenmuseum. De Kamper Hanze Kogge.

Het kleinste huis van Kampen
Het kleinste huis van Kampen


Museumboerderij “Erf 29”
Museumboerderij “Erf 29”


Stadsboer H. Duitman aan de Groenestraat 94 in Kampen, 1975, © Museum Stadsboerderij, Kampen
Stadsboer H. Duitman aan de Groenestraat 94 in Kampen, 1975, © Museum Stadsboerderij, Kampen


de Synagoge
de Synagoge

 

 
Aangepast zoeken