Home   Kampen   D`Haringbuys   Haringvisserij   Omgeving   Musea   Foto`s   Prijzen   Contact  
     

D`Haringbuys - bed and breakfast in Kampen. De Haringvisserij.
Haringnetten Breien

 

D`Haringbuys - bed and breakfast in Kampen. De Haringvisserij.Overnachten 't Fictaljeren van de Buys

D`Haringbuys - bed and breakfast in Kampen. De Haringvisserij.Overnachten 't Verkopen van de Haring

 
 
 

De Haringvisserij

Op 7 juni 2008 is het een drukte van belang in de haven van Scheveningen. Statig varen met vrolijke vlaggetjes D`Haringbuys - bed and breakfast in Kampen. De Haringvisserij.Overnachten versierde vissersboten achter elkaar de haven in. Het eerste vaatje haring van het nieuwe seizoen wordt aangeboden en gekeurd. Dit vaatje Hollandse Nieuwe wordt volgens traditie bij opbod verkocht. De opbrengst gaat naar een goed doel. De jaarlijkse Vlaggetjesdag bevestigt de band die Scheveningen heeft met de haring. Niet alleen Scheveningse vissers vissen op haring. In veel traditionele vissersplaatsen zoals Vlaardingen, Maassluis en Urk vormde de haringvisserij eeuwenlang een belangrijke bron van inkomsten.

Op de Noordzee, de Zuiderzee en de Oostzee wordt al eeuwen op haring gevist. Dat moet in de dertiende eeuw begonnen zijn. De dichter Jacob van Maerlant noemde al in 1270 de haring een geschenk van God, die de magen van veel hongerigen vulde. Zeeuwen en later Hollanders voeren de zee op en kwamen dikwijls met rijke vangsten terug. De Hollandse steden groeiden snel en de magen van al die nieuwe inwoners moesten worden gevuld. Vlees was voor velen te duur, maar kleine vissen zoals haring, bot en schol waren betaalbaar en daarmee een welkome aanvulling op het eentonige menu van bonen, erwten, gort en roggebrood. In de zeventiende en achttiende eeuw aten velen gezouten haring zelfs bij het ontbijt. Gerookte haring (bokking) was ook een geliefd exportproduct.

Er was dus veel vraag naar vis. De vissers bleven aanvankelijk onder de kust, maar ze trokken steeds verder, tot aanD`Haringbuys - bed and breakfast in Kampen. De Haringvisserij.Overnachten IJsland, speurend naar de rijkste visgronden. Die verre tochten waren mogelijk doordat de vis onderweg al verwerkt werd. De haringen werden eerst gekaakt, dat wil zeggen dat de organen van de haring eruit werden gesneden. Vervolgens werden de haringen ingezouten en in tonnen verpakt. Vanaf de vijftiende eeuw groeiden de visvangsten omdat de vissers drijfnetten gingen gebruiken, waar soms miljoenen haringen in zwommen. Honderden Nederlandse vissersboten voeren toen op zee. Andere bedrijfstakken profiteerden ook van de bloeiende haringvisserij, zoals de scheepsbouw, de touwslagerij, de zeilmakerij, de houthandel en houtzagerij. Haring was gouden handel.

Maar de visserij was ook gevaarlijk en ongezond. De vissers zaten opeengepakt in een muffe ruimte, het eten was eentonig, het drinkwater na een lange tocht nauwelijks nog vloeibaar. Er vonden regelmatig ongelukken plaats en door stormen vergingen talloze schepen. De vissersvrouwen zullen vaak hebben gebeden voor de terugkeer van hun mannen. Ze hielpen ook mee door de netten en vislijnen te repareren en hadden een belangrijke rol als visverkoopsters.

D`Haringbuys - bed and breakfast in Kampen. De Haringvisserij.Overnachten Oudheidkamer d' Oude-Polle

In de loop van de zeventiende eeuw ging het achteruit met de haringvisserij. Door toenemende concurrentie van onder meer Engeland en Noorwegen, door hoge personeelskosten, maar ook door kleinere visscholen voeren steeds minder schepen uit. Na 1850 herleefde de visserij.

 Veel beperkende regels werden afgeschaft. Er werden vissershavens gebouwd in IJmuiden en Scheveningen. De vissersvloot werd gemoderniseerd. De zeilschepen maakten plaats voor motorboten en de vis werd nu aan boord gekoeld. Na 1960 kwamen er enorme hektrawlers, die met indrukwekkende sleepnetten visten.

De schepen leken op drijvende visverwerkende fabrieken. Steeds meer vis haalden ze boven. Zo veel, dat de Noordzee leeg raakte. De Europese Unie greep in en stelde voor veel vissoorten vangstbeperkingen in. Ook de haring wordt schaarser. Maar het feest rond de Hollandse Nieuwe die elk jaar trots wordt gepresenteerd, is onverminderd populair. De vlaggetjes blijven wapperen.DE DROGE HARING

(traditional)

Al van een droge haring willen wij zingen,
ter ere van zijn kopje zullen wij springen.
‘t Is van zijn kop, springt er maar op:
‘t Is van de droge haring

Al van een droge haring zullen wij zingen,
ter ere van zijn oogje zullen wij springen.
‘t Is van zijn oog, springt er maar hoog:
‘t Is van de droge haring

Al van een droge haring zullen wij zingen,
ter ere van zijn balgje zullen wij springen.
‘t Is van zijn balg, springt er maar half:
‘t Is van de droge haring.

Al van een droge haring zullen wij zingen,
ter ere van zijn stertje zullen wij springen.
‘t is van zijn stert, springt er met hert:
‘t is van de droge haring.

 
 

D`Haringbuys - bed and breakfast in Kampen. De Haringvisserij.Overnachten Haringnetten boeten

D`Haringbuys - bed and breakfast in Kampen. De Haringvisserij.Overnachten Haringroken

D`Haringbuys - bed and breakfast in Kampen. De Haringvisserij.Overnachten Toemaken van een Hoeker

D`Haringbuys - bed and breakfast in Kampen. De Haringvisserij.Overnachten Aan de Haven

D`Haringbuys - bed and breakfast in Kampen. De Haringvisserij.Overnachten
Drie Dreumesen

 
Aangepast zoeken